Servicii publice

Serviciile publice ale comunei sunt destinate să servească cetăţenii, agenţii economici, instituţiile si alţi factori interesaţi. Serviciile publice ale comunei sunt organizate de consiliul local, în baza articolului 87 din Legea 215/2001, în principalele domenii de activitate în limita mijloacelor financiare de care dispune. 
         
 Prin aparatul propriu al consiliului local se asigura servicii în domeniile: 
    a) contabilitate - administrativ; 
    b) registrul agricol; 
    c) urbanism, disciplina în construcţii, gospodărie comunala; 
    d) prevenirea si combaterea fenomenelor meteorologice periculoase; 
    e) relaţii cu publicul; 
    f) eliberări de acte; 
    g) Internet, operare pe calculator si copiere de acte. 


Program de funcționare  Luni-vineri 08:00-16:00

Înapoi


Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL