Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2021 HOTĂRÂRE privind modificarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local pe anul 2021 17-10-2021
60 / 2021 HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Traian pentru perioada septembrie, octombrie, noiembrie 2021 29-09-2021
59 / 2021 HOTĂRÂRE privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 17-09-2021
57 / 2021 HOTĂRÂRE privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 30-07-2021
56 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiția „Alimentare cu apă și canalizare pe strada Bicăzeni, localitatea Traian, comuna Traian, județul Bacău” 30-07-2021
55 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău 28-07-2021
54 / 2021 HOTĂRÂRE privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din Comuna Traian pentru luna iulie 2021 28-07-2021
53 / 2021 HOTĂRÂRE privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia 28-07-2021
52 / 2021 HOTĂRÂRE privind revocarea art. 2 din HCL nr. 4 din 27.01.2021, privind aprobarea introducerii în domeniului public al Comunei Traian, judeţul Bacău a obiectivului ”MONUMENT AL EROILOR, ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Traian, judeţul BACĂU 28-07-2021
51 / 2021 HOTĂRÂRE privind revocarea art. 2 din HCL nr. 3 din 27.01.2021, privind aprobarea introducerii în domeniului public al Comunei Traian, judeţul Bacău a obiectivului ”SISTEM DISTIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ, ÎN SAT TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL BACĂU” şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Traian, judeţul BACĂU 28-07-2021
Înapoi

Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL