Cultură și educație

           În comună există următoarele obiective şi simboluri cu valoare istorică sau de patrimoniu:     
                * Biserica catolică din satul Traian, construită din cărămidă între anii 1911 – 1913; 
                * Biserica catolică din satul Bogdăneşti, construită în anul 1958; 
                * Aşezarea eneolitică cucuteniană din sud – vestul satului Zăpodia. 
        Pe raza comunei  învăţământul beneficiază de 4 şcoli elementare, 1 şcoală gimnazială, 3 grădiniţe, 2 biblioteci dintre care una în incinta Şcolii Coordonatoare Traian, iar cealalta în imediata apropiere a Primăriei

        Programul acţiunilor culturale a fost corelat cu acţiunile celorlalţi factori din comunitate implicaţi în educaţie: şcoala şi biserica. Manifestările culturale cu cartea organizate de bibliotecă au fost cele tradiţionale: s-au organizat micro expoziţii tematice de carte, dramatizări, microrecitaluri de poezie, expuneri, concursuri literare, procese literare şi altele. Dintre activităţile culturale pe care le-am realizat în colaborare cu şcoala, cu ocazia aniversării unor evenimente culturale, putem aminti:
 
              
1 Martie 2007 - 170 de ani de la naşterea marelui povestitor Ion Creangă
                                       - proces literar „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă
                                       - concurs literar „Din viaţa şi opera marelui nostru povestitor
                                       - micro expoziţie de carte 
   
             8 Martie          - Ziua Internaţională a Femeii
                               - dramatizarea „Alba ca Zăpada” de Fraţii Grimm    
             1 iunie            -Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor
                                     - Carnaval
                                     - sceneta „Vizita” de I. L. Caragiale
                              - microrecital de poezie „Copilăria” 
  
             1 Decembrie   - Ziua Naţională a României – expunere
                                     - concurs de pictură „Unirea face puterea”
                                     - moment poetic „Unirea de la 1918”
                                     - vizită la Muzeul de Istorie din Bacău în ziua de 1 Decembrie (elevii claselor I-IV)

Înapoi


Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL