Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
152 / 2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 2017-10-20
143 / 2018 privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post vacant contractual de bibliotecar, pe perioadă nedeterminată, studii medii, grad debutant în cadrul compartimentului "Cultură"Biblioteca Comunală Traian 2018-10-10
142 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 2018-10-10
141 / 2018 privind modul de executare a lucrărilor cu foc deschis pe raza comunei Traian, județul Bacău. 2018-10-02
140 / 2018 privind punerea în aplicare a mandatelor de executare și a Sentințelor civile ce au ca obiect sancțiunea prestării unei acțiuni sau lucrări de interes local pe toată durata aplicării măsurii de protecție specială, pe raza comunei Traian, județul Bacău. 2018-10-01
139 / 2018 privind suspendarea ajutorului social pentru fam. Cimpoeșu Adriana cu domiciliul în satul Zăpodia, comuna Traian, județul Bacău. 2018-10-01
138 / 2018 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă dnei. Poenaru Andreea - Lidia, îngrijitor la Centru de zi pentru copii, comuna Traian, județul Bacău. 2018-10-01
137 / 2018 privind încetarea acordării indemnizației prevăzute de Legea 448/2006 persoanei cu handicap I GRAV Bălăiță Angelica 2018-10-01
136 / 2018 privind acordarea ajutorului social persoanei singure Avram Aurel cu domiciliul în Hertioana de Jos,comuna Traian, județul Bacău. 2018-10-01
135 / 2018 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în comuna Traian, județul Bacău pentru Referendumul privind revizuirea Constituției care va avea loc în data de 6-7 octombrie 2018. 2018-09-26
Înapoi

Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL