Biblioteca

    Fondul de carte al Bibliotecii Comunale „Vasile Alecsandri" din comuna Traian, judeţul Bacău a fost constituit în anul 1936 şi era de 255 publicaţii. Acestea au fost donate de către o societate culturală şi de către Ateneul „Vasile Alecsandri" din municipiul Bacău.

An de an fondul de carte a crescut ajungând în anul 2007 la 10225 publicaţii, din care 305 publicaţii achiziţionate anul acesta. Populaţia comunei este de 2976 de locuitori.

Din anul 2003 biblioteca îşi desfăşoară activitatea într-un nou şi modern local. Sala de lectură are 12 locuri. În anul 2007 au fost înscrişi 311 utilizatori care au împrumutat 6744 publicaţii. Din punct de vedere al structurii utilizatorilor, elevii ocupă procentul cel mai mare iar ponderea ridicată a lecturii revine beletristicii şi literaturii de referinţă.

Printre cititorii adulţi pasionaţi de lectură putem aminti pe: Zodian Gheorghe – pensionar, Solomon Maria – Pilat Jenică – Gheghici Gheorghiţă, Isaic Paul – Misaru Daniela.

Înapoi


Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL