P.A.P.I.

Punct Acces Public la Informatie

 

Reţeaua Electronică a Comunităţii Locale ( RECL ) este o reţea virtuală care conectează principalele instituţii cu caracter social, administrativ, economic şi educaţional din comunitatea locală – şcoală, primăria, biblioteca publică şi un Punct de Acces Public la Informaţie ( PAPI ) la reţelele informaţionale şi tranzacţionale naţionale şi mondiale.

PAPI funcţionează ca un veritabil "centru de cunoaştere", deschis către nevoile comunităţii, oferind o gamă diversificată de servicii electronice şi acces rapid către surse multiple de informaţie din lume.

Prin Proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", grupuri relevante din punct de vedere socio-profesional din fiecare comunitate vor beneficia de instruire în formarea deprinderilor de bază în utilizarea calculatorului. O atenţie deosebită va fi acordată conceptului de "educaţia adulţilor", concept care va sta la baza reorientării şi reconversiei resurselor umane locale în funcţe de cerinţele pieţei unice.

Un accent deosebit este pus pe susţinerea dezvoltării economice locale prin promovarea comerţului electronic, acordarea de asistenţă financiară şi tehnică pentru adoptarea soluţiilor inovatoare în sectorul privat dezvoltând în acest sens un portal pentru promovarea comerţului electronic şi a reţelei de afaceri (denumit eStore) şi acordarea de finanţări nerambursabile întreprinzătorilor locali.

În cadrul PAPI puteţi beneficia de următoarele servicii:

-acces nelimitat la Internet
-copii xerox
-tipărire
-scanare
-redactari
-inscripţionări cd
-servicii fax

Înapoi


Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL